Про фонд
 Структура фонду
 Проекти фонду
 Реквізити фонду
 Реєстраційні документи фонду
 Очерки истории костюмов
Рейтинг@Mail.ru

  • Цілі та завдання Благодійного фонду „ Українське мистецтво традиції сучасність”


 
Метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах сприяння розвитку української культури та мистецтва,організації та проведенні масових культурних заходів, виставок проектів представників українського художнього мистецтва, поширенні серед населення ідей української культурної традиційності та сучасності в мистецтві та розвитку незалежної художньої думки, підтримці та заохоченні талановитих художників та інших діячів української культури. Предметом діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності, в тому числі надання матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги, а також проведення благодійних заходів. Для досягнення поставленої мети Фонд у порядку, встановленому чинним законодавством, здійснює наступні завдання: сприяння організації та проведенню масових культурних заходів, виставок, презентацій робіт українських художників в Україні та за її межами, пленерів, мистецьких конкурсних програм та проектів; сприяння програмам залучення мистецтвознавців інших культурних діячів, створення культурно-навчальних закладів, шкіл художньої майстерності, художніх студій тощо, колегіального органу - Художньої ради у складі художників, мистецтвознавців для відбору виставочних робіт та інформаційного матеріалу для поліграфічних проектів, проведення конкурсів; сприяння створенню та реалізації комп'ютерних інформаційних носіїв, поліграфічної та видавничої продукції, розміщенню інформації про діяльність представників .художнього мистецтва, художніх організацій, спілок, розробці та видавництві каталогів, книг, навчальної літератури, інших літературних засобів в області української культури та мистецтва в сучасному інформаційному просторі; співпраця Фонду з громадськими організаціями, культурними центрами, державними установами в Україні та за її межами в питаннях, пов'язаних з реалізацією програмних цілей Фонду; подання соціальної та матеріальної допомоги представникам української культури та мистецтва - інвалідам, учасникам війни, постраждалим внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф; створення програм і проектів розвитку науки й освіти, сприяння реалізації науково- освітніх програм, надання допомоги вчителям, вченим , студентам, учням; співпраця з центрами української культури, учбовими закладами, музеями, творчими союзами; прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва; створення програм розвитку культури, здійснення культурно-просвітницької роботи серед населення ; подання допомоги талановитій творчій молоді; оренда залів, галерей для проведення художніх виставок; участь в організації та безпосередня участь в конференціях, семінарах, зустрічах, конкурсах; і т.д., з питань, що становлять коло інтересів Фонду; отримання, транспортування власними чи орендованими транспортними засобами та розподіл гуманітарної допомоги; здійснення необхідної господарської та іншої комерційної діяльності шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством; З метою здійснення благодійної діяльності Фонд в установленому порядку має право: самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію програми, згідно з вимогами цього пожертвування; об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань; обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн; організовувати збір благодійних пожертвувань, меценатських, спонсорських внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій; постійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти й обсяги благодійної допомоги; засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися видавничою діяльністю

З повагою,
Президент Благодійного фонду
„ Українське мистецтво традиції сучасність” Зав’ялов О. І.
Керівник проекту Волошина Н.І.

  • Електронна версія
    сайти

ukraine-art.kiev.ua
art-ukraine.kiev.ua

©2007