Про фонд
 Структура фонду
 Проекти фонду
 Реквізити фонду
 Реєстраційні документи фонду
 Очерки истории костюмов
Рейтинг@Mail.ru

  • Цілі та завдання Благодійного фонду „ Українське мистецтво традиції сучасність”


 
Вищим органом управління Фонду є загальні збори, які скликаються Правлінням один раз на рік. Керівними органами Благодійного Фонду "Українське мистецтво традиції сучасність" є Наглядова Рада Фонду і Правління Фонду.
До компетенції Загальних Зборів Фонду належить:
визначення основних напрямків діяльності Фонду, затвердження його благодійних програм, планів та звітів про їх виконання, згідно з чинним законодавством; затвердження Статуту та внесення змін і доповнень до нього; обрання та відкликання Президента Фонду, членів Правління Фонду, терміном на три роки: обрання та відкликання членів Наглядової Ради терміном на три роки затвердження Положення про Наглядову раду; затвердження звітів Правління. Президента Фонду, заслуховування звітів і висновків Наглядової Ради ; затвердження рішень Президента Фонду, прийнятих у межах окремо делегованих йому повноважень; прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду і вжиття пов'язаних із цим заходів;
До повноважень Правління належить:
скликання Зборів Фонду, визначення шляхів реалізації їх рішень; реалізація рішень Загальних Зборів про утворення та ліквідацію підприємств, госпрозрахункових установ, організацій. реалізація рішень Загальних Зборів про порядок здійснення окремих напрямків благодійної діяльності, встановлення персональних стипендій, пенсій та грантів, інших постійних благодійних витрат; прийняття рішень про вступ нових членів до Фонду та вихід із нього.

З повагою,
Президент Благодійного фонду
„ Українське мистецтво традиції сучасність” Зав’ялов О. І.
Керівник проекту Волошина Н.І.

  • Електронна версія
    сайти

ukraine-art.kiev.ua
art-ukraine.kiev.ua

©2007